default headerimg
Nera logo

"Som en global leverandør av IT-kommunikasjonsløsninger besitter Nera Telecommunications selv en høy IT-kompetanse. Vi har likevel valgt å outsource drift og vedlikehold av våre forretningssystemer idet vi ønsker å kanalisere all vår egen kompetanse inn mot utvikling av bedriftens produkter og tjenester.

Vi valgte Dataoppdrag fordi vi har vurdert deres konsept og funnet at det best tilfredsstiller våre krav til datasikkerhet og stabilitet. For oss har det også vært avgjørende at vi gjennom Dataoppdrag enkelt kan skalere vår IT-løsningen i takt med vår vekst og skiftende behov."

Norvald Ask, daglig leder

Nera Telecommunications AS leverer kommunikasjonsløsninger globalt.  Vi møter menneskers behov for å kunne kommunisere når som helst og fra hvor som helst, via satellitter, Internett, PCer, mobile enheter og ATM systemer. Alt henger sammen og presisjon og stabilitet er avgjørende for at systemene skal fungere. Nera Telecommunications er representert med kontorer i 16 land og vårt hovedkontor er lokalisert til Singapore.