default headerimg
acapo icons web logo

«Acapo forvalter store og viktige verdier på vegne av kundene.  I tillegg til vår egen kompetanse er våre IT-systemer sentrale for å sikre en god forvaltning av disse verdiene. Datasikkerhet, datakonfidensialtet og data tilgjengelighet er svært viktig for oss. Vi er helt avhengig av at våre IT systemer fungerer og er tilgjengelige for oss til enhver tid. Riktig valg av IT-leverandør er derfor avgjørende. Dataoppdrag har siden 2008 hatt totalansvar for våre IT-løsninger. Vi har ikke angret på dette valget.»

Hilde Vold-Burgess Daglig leder

Partner, Advokat MNA

Acapo er et av Norges ledende konsulentselskap som yter rådgiving og bistand innen hele det immaterielle rettsområdet, særlig i spørsmål om patent, varemerker og design.
Vi har advokater, jurister og patentrådgivere som dekker alle tekniske områder og bistår i alt fra strategisk rådgivning og søknadsutforming til konflikthåndtering og domstolsbehandling.
Med vårt utstrakte internasjonale kontaktnett sørger vi også for at våre kunders interesser i utlandet ivaretas på beste måte.
Acapo har kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim. I mer enn 90 år har vi bistått norske og internasjonale kunder med å ivareta deres immaterielle verdier og med å håndheve tilhørende rettigheter.
Vi jobber fullelektronisk og alle våre kontorer er knyttet opp mot samme IT-system.