default headerimg

Heleid og norsk

Vi har bygget vårt eget "state of the art" datasenter i Norge.

Her drifter og overvåker vi alle våre skybaserte IT-tjenester.

Du kan derfor alltid være sikker på hvor dine data befinner seg og hvem som har ansvaret for at de er sikre og tilgjengelige.  

I tillegg til vårt primære datasenter har vi også et sekundært datasenter på en annen lokasjon i Norge. I det sekundære datasenteret oppbevares blant annet sikkerhetskopier av kundenes data.

Likevel har vi bygget sikkerheten i og rundt vårt primære datasenter som om vi ikke hadde et sekundært datasenter.

Vårt primære datasenter er bygget etter ANSI-standarden TIA-942 fra Telecommunications Industry Association.