default headerimg

Fiberlinjer

Trenger du en sikker fiberlinje med garantert oppetid?

I samarbeid med våre underleverandører fortsetter vi utbyggingen av Cloud Link i bergensregionen.

Cloud Link er vårt private fibernett som overvåkes døgnkontinuerlig i vårt datasenter.

Cloud Link ligger utenfor det offentlige internett og er derfor upåvirket av svikt i lokal strømforsyning.

Ta kontakt for tilbud.