default headerimg

Fri support

All support knyttet til Dataoppdrags tjeneste-leveranse er inkludert i den avtalte faste brukerprisen.

Vårt engasjerte supportteam består av kvalifiserte personer som alltid er parat til å møte brukernes behov for veiledning og råd.

Brukerne når oss hele døgnet, alle dager; pr. telefon eller e-post. Når det er nødvendig med praktisk veiledning kopler vi oss opp mot brukerens PC.

Alle supporthenvendelser loggføres og det er etablert systemer og rutiner som sikrer at vi innfrir våre høye krav til responstider og tilbakemeldinger.

Vi vet at for den enkelte bruker er det først og fremst brukeropplevelsen som gjelder. 

Derfor stiller vi høye krav til våre support-medarbeidere, både hva angår kompetanse og serviceinnstilling.