default headerimg

Dokumentstyring

Ønsker du bedre kontroll med bedriftens dokumenter?

  • Hvor de er lagret?
  • Hvem som har tilgang?
  • Hvem som har endret dem og når?
  • Hva som er siste versjon?
Du er ikke alene.

Manglende kontroll med bedriftens dokumenter kan i mange tilfeller være ensbetydende med manglende kontroll over bedriftens verdier. 

En tilfredsstillende dokumentkontroll kan også være en forutsetning for å kunne møte eksterne krav fra myndigheter, kunder og sertifiseringsorganer. 

Via skyen tilbyr vi applikasjoner for dokumentstyring og trygg lagring.  

Ta kontakt for nærmere informasjon om våre løsninger.