default headerimg

Personell og ledelse

Personell og ledelse

  • Kvalifisert personell på vakt 24/7
  • Klare ansvars- og myndighetsforhold
  • Rutiner for avvikshåndtering
  • Beredskapsplaner