default headerimg

Sårbarhetsanalyse

Er bedriften godt nok forberedt på sikkerhetstrusler?

Det stilles i økende grad spørsmål til om norske bedrifter er godt nok forberedt på sikkerhetstrusler - særlig trusler fra Internett.

Dataoppdrag har opparbeidet betydelig kompetanse på dette feltet.

Det er denne kompetansen som gjør at vi kan garantere sikkerhet og oppetid for våre totalkunder.

Nå gjør vi denne kompetansen tilgjengelig for bedrifter som ønsker å ta temperaturen på egen IT- sikkerhet.

Med utgangspunkt i våre sjekklister, gjennomgår vi de sikkerhetsparametere som er relevante for din bedrift.

Vi oppsummerer i en rapport som beskriver hva som er ok, hva som ikke er ok, og hvilke tiltak som eventuelt er nødvendige.

Ser du behovet hos deg? 

Ta i så fall kontakt for et tilbud med fast pris.