default headerimg

Vi garanterer sikkerheten

I prinsippet er sikkerhets-utfordringene de samme enten du har dine IT-løsninger i skyen eller ikke.

Forskjellen er at i skyen er det andre som tar ansvar for din datasikkerhet.

Kanskje er det like greit.  

For å kunne etablere en forsvarlig IT-sikkerhet kreves  spesialkompetanse og betydelige investeringer.

Dataoppdrag drifter kundenes IT-løsninger
på en avansert sikkerhetsplattform i et moderne «state of the art» datasenter.
Denne sikkerhetsplattformen er felles for alle våre kunder, og hver kunde tar sin andel av kostnadene.

I skyen kan vi derfor gjøre IT-sikkerhet tilgjengelig for alle - på høyt nivå og til en lav pris.

I vår Trust Protocol får du svar på de viktigste sikkerhetsspørsmålene – både de du ønsker å stille, og de du burde stille.

Vår Trust Protocol dokumenterer at kundens IT-løsninger er underlagt et forsvarlig regime.

For mer info om best praksis for IT sikkerhet se:

www.cloudsecurityalliance.org og 
www.sans.org.