default headerimg

Office 365 - SCA

Shared Computer Activation (SCA) Program

Hva er Shared Computer Activation (SCA) for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365?

Shared Computer Activation (SCA) er produktaktiveringsmodus som gjør at flere Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365-brukere kan dele samme maskinvare. Office 365 er lisensiert per bruker, så SCA bidrar til å sikre at brukere som benytter Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365 er lisensiert riktig. Med denne metoden har Office 365 ProPlus, Project online Professional, og Visio Pro for Office 365 innebygd støtte for RDS scenarier, og det er ikke lenger nødvendig å installere MSI programvare som en midlertidig løsning. SCA kan aktiveres i følgende utplasseringsmåter:

• Kundededikert egen vert (på lokasjon)

• Windows Azure miljø

• Dedikert tredjepart vert

Multitenant tredjepart vert scenariene er nå tillatt for delt datamaskin aktivering (SCA) gjennom kvalifiserte skypartnere som oppfyller visse kriterier.

Hvilke Office-versjoner støtter Shared Computer Aktivering?

Shared Computer Aktivering modus fungerer med Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365. Alle Office 365-planer som inkluderer Office 365 ProPlus, Prosjekt Online Professional, eller Visio Pro for Office 365 er i stand til å bruke Shared Computer aktivering.

Fordeler med Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365

Den viktigste fordelen med SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365 er at det gir kundene valgfrihet og fleksibilitet. SCA tillater kundene å dra nytte av eksisterende Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365 lisens investeringer ved utplassering til skyen.

Kundene er i stand til å gjøre et utplasseringsvalg mellom lokale og eventuelle autoriserte tjenesteleverandørers felles datasenter for å bidra til å redusere sky infrastrukturkostnadene, ved å la Dataoppdrag bruke eksisterende lisenser for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365.

Du kan samarbeide med Dataoppdrag for å dra nytte av SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365. Dataoppdrag er Autorisert SCA Partner, som tillater oss å distribuere Office-365 ProPlus, Prosjekt Online Professional, og Visio Pro for Office 365-lisenser til din valgte infrastrukturløsning i skyen.

Kontakt oss

Snakk med en representant fra Dataoppdrag for å lære mer om Shared Computer Aktivering.

T: 55109780 or salg@dataoppdrag.no

 Microsoft Logo

 

 

What is Shared Computer Activation (SCA) for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365?

Shared Computer Activation (SCA) is a product activation mode that allows multiple Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 users to share the same hardware. Office 365 is licensed per user, so SCA helps ensure that users accessing Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 are licensed appropriately. With this mode, Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 natively support RDS scenarios and it is no longer necessary to install MSI software as a workaround. SCA can be enabled in the following deployment scenarios:

• Customer dedicated self-hosted (on-premise)

• Windows Azure environment

• Dedicated third-party hosted

Multi-tenant third-party hosted scenarios are now permitted for shared computer activation (SCA) through qualified cloud partners that meet certain criteria.

What Office versions support Shared Computer Activation?

Shared Computer Activation mode works with Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365. All Office 365 plans that include Office 365 ProPlus, Project Online Professional, or Visio Pro for Office 365 are able to use Shared Computer Activation.

Benefits of Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365

The main outcome of SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 is that it gives customers choice and flexibility. SCA allows customers to take advantage of existing Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 licensing investments when deploying to the cloud.

Customers are able to make a deployment choice between on-premises and any authorized Service Providers’ shared datacenter to help lower cloud infrastructure costs by letting Dataoppdrag use your existing Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 licenses.

You can work with Dataoppdrag to take advantage of SCA for Office 365 ProPlus, Project Online

Professional, and Visio Pro for Office 365. Dataoppdrag is an Authorized SCA Partner, allowing us to deploy Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 licenses to your chosen cloud infrastructure solution.

Contact Us

Talk to a Dataoppdrag representative to learn more about Shared Computer Activation.

P: 55109780 or salg@dataoppdrag.no

 Microsoft Logo