default headerimg

Hosting og co-location

Hos Dataoppdrag kan du leie :

  • IT-infrastruktur for utplassering av dine servere, og/eller
  • IT-plattform med fysiske eller virtuelle servere

Trenger du et pålitelig datasenter på norsk jord for serverhosting eller co-location?

I begge tilfeller tilbyr vi forskjellige tjenestenivåer for drift og vedlikehold.
Vårt heleide datasenter tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet, redundans og system-overvåkning med videre.

Les mer om vårt datasenter her.