default headerimg

SANS

Vårt ansvar for kundenes forretningsapplikasjoner krever at vi kontinuerlig holder oss faglig oppdatert.  Da er det viktig å vende blikket utover.

SANS er en non-profit organisasjon som representerer verdens største fagmiljø for IT sikkerhet. Gjennom SANS får vi tilgang til oppdaterte forskningsresultater og de prinsipper for best praksis som er grunnleggende for å kunne ivareta våre kunders IT sikkerhet.

Du kan lese mer om SANS på: www.sans.org